Referencer

Unisense i Århus laver måleudstyr til forskning og monitering indenfor vandmiljøet. Jeg er medejer af firmaet, sidder p.t. i bestyrelsen og har bistået med udvikling af udstyr som nu forhandles overalt i verden. Jeg underviser på workshops flere gange om året, hvor eksisterende og kommende kunder kommer på træningsophold i Danmark.


Tropica Aquarium Plants ved Århus producerer akvarieplanter. Siden 1996 har jeg bistået Tropica med udvikling af hjemmeside, undervisning af medarbejdere og forhandlere samt rådgivet ifm. produktion af vandplanter.


Jeg holder foredrag for foreninger og organisationer og bidrager til den offentlige debat om emner der omhandler vandplanter og naturbeskyttelse af vådområder. Eksempler på aftagere er Nationalpark Thy, Berlingske og Danmarks Naturfredningsforening.

Foto: (c) Mikkel René Andersen


Jeg skriver med jævne mellemrum i poplulærvidenskabelige tidsskrifter, og emnerne spænder fra sørestaurering til planteakvarier. Indenfor de seneste år har jeg f.eks. haft artikler i Vand og Jord, The Aquatic Gardener, Underwater Photography og Aquaristik Fachmagazin.